Laser

Laser innebär att man tillför olika frekvenser av ljus ner i kroppens vävnader. 
Laser används vid många olika tillstånd, exempelvis smärta, inflammationer, sårskador, led- sen och muskelskador.
 

Laserljuset påverkar cellernas energiproduktion som skyndar på nybildning av celler samt reparerar skadade celler vilket dämpar inflammationer och svullnader, ger snabbare läkning av sår och eksem, ger snabbare läkning av led- och senskador och ger smärtlindring på grund av minskad svullnad. 

OBS! Det är 7 dagars karenstid för officiell tävling efter laserterapibehandling.

Laserns ljus stimulerar cellerna i kroppen, ökar blodcirkulationen, påskyndar cellförnyelse och underlättar immunförsvarets arbete. Det är kroppens hjälp till självhjälp och är mycket effektiv på äldre individer med sämre blodcirkulation eller kroniska åkommor som till exempel artros.

Det finns många positiva effekter av laserbehandling
 Exempel på sådana är:


-Antiinflammatorisk effekt
-Ökad blodgenomströmning
-Lindrar smärta
-Påskyndar sårläkning och minskad ärrbildning
- Stimulerar immunförsvaret

- muskelskador t ex inflammation, sträckning, spänning

- ledproblem t ex artros, inflammation

- ligamentskador, senskador

- ryggproblem

- smärta