top of page
istockphoto-497374959-170667a.jpg

FRISKVÅRD & REHAB

Rehabet är fullutrustat med vattentrask (WTM), medicinsk laser och fullutrustat hundgym med löpband och diverse balansprodukter. 
Välutbildad personal som alltid håller sig uppdaterad med nya rön och vidareutbildningar inom området. 

Vi samarbetar med flera olika veterinärkliniker och djursjukhus, vilket blir en trygghet för dig som djurägare. 
Vi tar emot remisser från kliniker/djursjukhus samt remitterar till lämplig instans vid behov. 


Genom att få sin hund grundligt undersökt kan man som ägare få en ingående uppdatering och en aktuell status på sin hunds mående och fysik.

Terapeuten ser och förmedlar hur och varför din hund rör sig på ett visst sätt. Hunden är byggd och gjord för rörelse och har därför också utvecklat en rad olika sätt för att själv lindra och hjälpa kroppen att avlasta delar som ibland inte fungerar på ett korrekt sätt.


Tillsammans med terapeuten går ni igenom hur din hund är byggd och vilka förutsättningar som råder beroende på ras, ålder, och aktivitet. Oavsett om hunden är frisk eller uppvisar någon typ av rörelsestörning kan kan man i god tid lägga upp en individanpassad träningsplan


Genom hundfysioterpi kan vi erbjuda en rad olika rehabiliterings samt friskvårdsmöjligheter när din hund blir tillfälligt skadad eller långvarigt sjuk i sin rörelseapparat. 

FRISKVÅRD

Friskvård för hund är den typ av träning som görs för att hunden ska hålla en god kondition, förebygga skador samt för att upprätthålla de resultat man uppnått vid en avslutad rehabilitering.

En frisk och sund muskulatur minskar skador och ger hunden bättre förutsättningar att klara av alla de utmaningar vi ställer den inför.

REHAB

Rehabilitering av hunden är ett komplement till veterinärvården.

När jag jobbar med rehabilitering sker det i samråd med veterinär och anpassas efter hundens tillstånd och utvecklingskurva.

Rehabilitering sker för att hunden skall kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt efter en skada eller sjukdom. 
Jag jobbar utefter hundens förutsättningar och strävar efter att återfå normal funktion, styrka och rörlighet.

VATTENTRASK

Träningen i vattentrask hjälper hunden att hitta ett korrekt rörelsemönster, att bygga muskulatur på ett skonsamt sätt, samt ger grundläggande konditionsträning. 


Vattnet reducerar hundens kroppsvikt och minskar belastningen på lederna. Därför används vattenträning ofta vid rehabilitering efter skada eller operation. Även äldre hundar, eller hundar som behöver gå ner i vikt, mår ofta bra av att få träna i vatten.

För den friskvårdande hunden kan vi jobba på att få bra kvalitet i rörelsen såväl i skritt som i trav, samt arbeta med att bygga upp hundens spänst och uthållighet

LASER

Laser innebär att man tillför olika frekvenser av ljus ner i kroppens vävnader. 
Laser används vid många olika tillstånd, exempelvis smärta, inflammationer, sårskador, led- sen och muskelskador.OBS! Det är 7 dagars karenstid för officiell tävling efter laserterapibehandling.

AKUPUNKTUR

Akupunktur används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. Exempel på tillstånd där akupunktur anses ha god effekt är muskel- och ledsmärtor som t ex artros, spondylos och överbelastningssmärtor i t ex ländrygg.
Vid akupunktur används nålar som placeras på speciella akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv.

MASSAGE

Genom massagens utformning och terapeutens handlag når och påverkar den djupt inne i muskeln. Massagen används på både friska och sjuka hundar för att i huvudsak motverka korta och strama muskler. 

- Ökad blodgenomströmning och syresättning till musklerna.
- Smärtlindring genom ökad utsöndring av hormonet endorfin.

Rehab/Friskvård: Tjänster
bottom of page