Friskvård & Rehabilitering

Trestad Hundfysik är ett fullutrustat rehab med vattentrask (WTM), medicinsk laser och fullutrustat hundgym med löpband och diverse balansprodukter. 
Välutbildad personal som alltid håller sig uppdaterad med nya rön och vidareutbildningar inom området. 

Vi samarbetar med flera olika veterinärkliniker och djursjukhus, vilket blir en trygghet för dig som djurägare. 
Vi tar emot remisser från kliniker/djursjukhus samt remitterar till lämplig instans vid behov. 

 

Genom att få sin hund grundligt undersökt kan man som ägare få en ingående uppdatering och en aktuell status på sin hunds mående och fysik.

Terapeuten ser och förmedlar hur och varför din hund rör sig på ett visst sätt. Hunden är byggd och gjord för rörelse och har därför också utvecklat en rad olika sätt för att själv lindra och hjälpa kroppen att avlasta delar som ibland inte fungerar på ett korrekt sätt.


Tillsammans med terapeuten går ni igenom hur din hund är byggd och vilka förutsättningar som råder beroende på ras, ålder, och aktivitet. Oavsett om hunden är frisk eller uppvisar någon typ av rörelsestörning kan kan man i god tid lägga upp en individanpassad träningsplan

 

Genom hundfysioterpi kan vi erbjuda en rad olika rehabiliterings samt friskvårdsmöjligheter när din hund blir tillfälligt skadad eller långvarigt sjuk i sin rörelseapparat. 

Friskvård

Friskvård för hund är den typ av träning som görs för att hunden ska hålla en god kondition, förebygga skador samt för att upprätthålla de resultat man uppnått vid en avslutad rehabilitering.

En frisk och sund muskulatur minskar skador och ger hunden bättre förutsättningar att klara av alla de utmaningar vi ställer den inför. 
Vi går igenom hunden vid besöket och ger behandling efter behov samt lägger upp ett träningsprogram som passar både hunden och dig som djurägare.


Rehabilitering

Hunden kan ha uppvisat smärta, tydlig hälta eller bara diffusa symptom på förändrat rörelsemönster. Hunden kan exempelvis ha problem med upphopp/nedhopp, undviker vissa gångarter, blir stel eller uppvisar ovilja till att placera en kroppsdel eller ett ben i en viss position.

 

Vid vissa muskulära skador eller vid starkt smärttillstånd pga nervpåverkan kan det vara till fördel allt behandla i tidigt skede med täta besök.
Hunden bör dock alltid genomgått en grundlig undersökning hos en veterinär innan vidare behandling görs för att kunna fastslå viss diagnos.

Rehabilitering sker för att hunden skall kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt efter en skada eller sjukdom. 

Hunden kan behöva hjälp med att bygga upp sin muskulatur igen för att uppnå en liksidig belastning och för att återfå funktion och styrka. 

Det är viktigt att hunden får hjälp med att bygga upp sin muskulatur på ett korrekt sätt. Annars ökar risken för felbelastning, överansträngning och på sikt nya skador.

Jag jobbar utefter hundens förutsättningar och strävar efter att återfå normal funktion, styrka och rörlighet.

 

Rehabilitering av hunden är ett komplement till veterinärvården.

När jag jobbar med rehabilitering sker det i samråd med veterinär och anpassas efter hundens tillstånd och utvecklingskurva

Massage

Genom massagens utformning och terapeutens handlag når och påverkar den djupt inne i muskeln. Massagen används på både friska och sjuka hundar för att i huvudsak motverka korta och strama muskler. 

 • Ökad blodgenomströmning och syresättning till musklerna.

 • Hunden förmår att använda kroppens delar på rätt sätt och kan där med också bygga upp en stabiliserande och jämn muskulatur.

 • Smärtlindring genom ökad utsöndring av hormonet endorfin.

 • Avslappning genom ökad utsöndring av hormonet oxytocin.

 • Ökar dränage av slaggprodukter från musklerna genom hundens lymfsystem.

 • Ger friska och följsamma muskler som på sikt främjar ledernas optimala rörelser och gör att hunden inte felbelastar leder och kroppsdelar.

 • Minimerar skaderisken vid hård och explosiv aktivering.

Vilka hundar behöver massage?

Alla hundar mår bra av massage som ger både fysisk och mental avslappning.

Exempel på fysiologiska tillstånd och signaler där massage är bra är:
 

 • Muskelknutor, muskelspänningar

 • Dålig cirkulation

 • Ärrvävnad

 • Stelhet

 • Ledvärk

 • Hälta

 • Artros
   

Tecken på smärtsamma muskelspänningar hos hunden kan vara att hunden svankar, haltar, undviker beröring eller vissa rörelser.
Den kan också visa aggressivitet, rädsla eller irritation. 

Hundar som ej får behandlas:
Hund med metallimplantat.
Hund som medicineras med kortison.
Hund som är dräktig dvs väntar valpar.
Hund med cancer/diabetes/epilepsi.
Hund med pågående infektion.

Hundar med feber.
Hundar som har hudproblem/eksem.

Hundar som har blodburna sjukdomar.

Laser

Laser innebär att man tillför olika frekvenser av ljus ner i kroppens vävnader. 
Laser används vid många olika tillstånd, exempelvis smärta, inflammationer, sårskador, led- sen och muskelskador.
 

Laserljuset påverkar cellernas energiproduktion som skyndar på nybildning av celler samt reparerar skadade celler vilket dämpar inflammationer och svullnader, ger snabbare läkning av sår och eksem, ger snabbare läkning av led- och senskador och ger smärtlindring på grund av minskad svullnad. 

OBS! Det är 7 dagars karenstid för officiell tävling efter laserterapibehandling.

Laserns ljus stimulerar cellerna i kroppen, ökar blodcirkulationen, påskyndar cellförnyelse och underlättar immunförsvarets arbete. Det är kroppens hjälp till självhjälp och är mycket effektiv på äldre individer med sämre blodcirkulation eller kroniska åkommor som till exempel artros.

Det finns många positiva effekter av laserbehandling
Exempel på sådana är:


-Antiinflammatorisk effekt
-Ökad blodgenomströmning
-Lindrar smärta
-Påskyndar sårläkning och minskad ärrbildning
- Stimulerar immunförsvaret

- muskelskador t ex inflammation, sträckning, spänning

- ledproblem t ex artros, inflammation

- ligamentskador, senskador

- ryggproblem

- smärta