Hundterapeut – canine optimizer – hundfysioterapeut

 

För att bli hundfysioterapeut/hundterapeut – canine optimizer läser ni tillsammans med hästeleverna under 3år. Utbildningen läses delvis tillsammans med hästeleverna.

Utöver hästdelen läser man specifika hundämnen totalt 28 - 30 dagars seminarium, ofta i Grästorp på Trestad Hundfysik. Mycket utav ämnena nedan, läser ni tillsammans med hästeleverna och dessa seminariedagar är ej inräknade i seminariedagarna ovan.

 

KURSPLAN OCH INFORMATION I KORTHET - Häst
(Saxat från AHW's hemsida om deras equineoptimizer utbildning) 

Anatomi och fysiologi
Kurserna innefattar läran om vävnader, organ och organsystem, benen, musklerna, lederna och nerverna.
 

Patologi
Kursen innefattar grundläggande sjukdomslära om hästens vanligaste sjukdomar.
 

Näringslära
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i hästens utfodring och näringsbehov.
 

Etiologi
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i hästens beteende. Både gentemot andra hästar och gentemot människor.
 

Manuell medicin
Kursen innefattar gedigen förståelse samt teoretisk och praktisk kunskap för kroppens symmetri och rörlighet.
 

Akupunktur
Kursen innefattar gedigen förståelse samt teoretisk och praktisk kunskap för den kinesiska medicinen och särskilt akupunktur.
 

Örter
Kursen innefattar grundläggande kunskaper i örtmedicin.
 

Maskiner
Laser för behandling av sår och skador samt akupunktur i samarbete med Irradia
 

Utrustning
Gedigen grund i sadeltillpassning och analys av sadel, häst ryttare i samarbete med bla VBR 

Bett och huvudlagstillpassning
 

Övrigt 
Det finns plats för specialintressen och utrymme för elever att påverka en del kurstimmar
 

Egna och andra yrken
Kursen innefattar kunskaper hur man arbetar som terapeut rörande exempelvis journalföring och tystnadsplikt samt om andra yrken och yrkesutövare inom hästnäringen.
 

Coachning
Vår avsikt är att skapa duktiga kollegor runt om i landet. Vi vill att våra elever ska lyckas. Därför kommer vi att finnas med som mentorer under och efter avslutad utbildning. Vi kommer också att erbjuda fortsatt coachning och affärsutbildning.
 

Praktik
Eleverna gör praktik hos olika yrkesverksamma inom hästsektorn och skapar i första hand dessa kontakter själva. En del av praktiken sker med Mia och Daniel och färdiga Equine Optimizer plus att eleven gör ett stort antal analyser/behandlingar på egen hand. Det krävs 200 praktikfall på egen hand, minst 100 per läsår 2 och 3, för att bli godkänd.
 

Lagar och regler
Eleverna får utbildning i vad som gäller för lagar och regler kring deras yrke. 
 

Prov och specialarbete
Varje seminarie efterföljs av hemtentamen. År 1 och 2 efterföljs av slutprov. Ett examensarbete ska göras år 3. Slutexamen i augusti år 3.
 

Lärare och föreläsare
Ansvariga för utbildningen är Mia och Daniel Kleen. Under utbildningen kommer flera olika svenska och internationella veterinärer att föreläsa om sina specialområden såsom tänder, medicin, gynekologi, ortopedi, akupunktur. Dessutom kommer svenska och internationella professionella hålla föreläsningar, så som hovslagare, hovterapeut/hovvårdare, foderspecialist och beteendevetare från SLU, hästkiropraktor och elitryttare inom olika discipliner m.fl.
 

Tid och kostnad
Kursen räknas som 3 år heltidsstudier och bedrivs delvis på distans. Eleverna läser lärarlett men delvis självständigt. Man bör kunna lägga minimum 3 klocktimmar per dag utöver seminarie tid, 7 dagar i veckan året runt.

Minst (vi kanske erbjuder några extra dagar) 99 seminariedagar (33 helger). Oftast är dessa dagar förlagda fredag - söndag men det kan förekomma även några torsdagar. Däremellan är det hemtentor, praktik, specialarbeten och självstudier.
 

Oftast håller vi till i Mölndal men det kommer ibland vara på annan ort. (Än så länge har vi varit i Stockholm, Varberg och Skåne också)

Totalt pris kommer vara 30 000 SEK ex moms per termin. Det finns möjlighet att månadsbetala under 36 månader efter avtal. Det tillkommer kurslitteratur samt anmälningsavgift på 3000 SEK ink moms och en examensavgift på 5000 SEK ex moms. Det ingår inte boende. Det är obilgatorisk middag varje seminarie och där ingår 1 huvudrätt. Dessutom ingår skoljacka, väst och tröjor från Sandryds för varma och kalla årstider.
 

När man skrivit på avtal så har man en plats och förbinder sig att betala hela utbildningen. Man får ångra sig 14 dagar efter att man skrivit på avtal. Men därefter har man ingen ångerrätt.

Vi har plats för 20 elever. vill ha så stor spridning som möjligt bland eleverna både geografiskt och mellan discipliner därför sker antagning sker efter intervju.

HUNDUTBILDNINGEN:

Utöver hästdelen läser man hund totalt 28 - 30 dagars seminarium, ofta i Grästorp på Trestad Hundfysik, varav spikat 4 × lördag - söndag under november 2019 - oktober 2020.

Mycket utav ämnena nedan, läser ni tillsammans med hästeleverna och dessa seminariedagar är ej inräknade i seminariedagarna ovan.

Det som ni läser på hund är:
Veterinär basmedicin
Anatomi Cytologi
Osteologi
Biomekanik
Myologi
Neurologi
Fysiologi
Patologi, farmakologi
Dissektion
Etologi
Beteendelära
Hundpsykologi
Raskunskap
Stress
Vårdhygien
Akutsjukvård
Undersökning
Rörelseanalys
Palpation
Massageutbildning & Stretching
Akupunktur
AMT - avancerad manuell terapi.
Manuell medicin - tekniker inom osteopati, dornterapi och kiropraktik
Ortopedi
Rehab för hundar - hur rehabas olika skador, sjukdomar
Sjukdomslära - patologi
Rehabträning, vad är rehab, hur/när utförs det.
Behandlingsmetoder
Friskvårdsträning
Rehabredskap - utbildning
Elkunskap
Laserkunskap – irradia, optilaser
Grenspecifik träning, träningsupplägg
Inpassning av utrustning
Näringslära
Lagen

Nathalie Niklasson som är utbildad hundfysioterapeut och djurvårdare håller i stor del av utbildningen på hund.
Dessutom kommer bla Veterinär och etolog mfl bjudas in för att hålla i föreläsningar/kurser under utbildning 

Tillägg till hästutbildningskostnaden är endast 1200kr ex moms/mån

Vid frågor kontakta oss!